Про журнал

Галузь та проблематика
Журнал Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна cерія «Радіофізика та Електроніка» – періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та технічних наук.

Метою журналу є публікація статей, повідомлень та оглядів, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до радіофізичних систем, методів експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

Місією журналу є висвітлення останніх досягнень у радіофізиці та суміжних галузях природничих наук і ознайомлення з ними широкого кола читачів.

До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі радіофізики та суміжних областях.

Журнал виходить 2 рази на рік.

Процес рецензування
Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, рецензентам невідомі автори).

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації
Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Політика відкритого доступу
Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі.

Журнал відкритого доступу працює за відмінною від передплати моделлю: всі витрати на створення такого журналу та організацію доступу несе автор статті та інституція, де він працює, тощо, кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.

Перевірка на наявність плагіату
Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.com

Ця система розраховує частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд.

Якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 5 %, подання відхиляється.

Конфлікт інтересів
Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: “Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів”.