Редакційна колегія

Відповідальний редактор – д.ф.-м.н., проф. Шульга С.М.

д.ф.-м.н., проф. Аркуша Ю.В., Україна
проф. Блаунштейн Н., Ізраїль
д.ф.-м.н., проф. Горобець М.М., Україна
д.ф.-м.н., проф. Дюбко С.П., Україна
д.ф.-м.н., проф. Катрич В.О., Україна
д.ф.-м.н., проф. Колчигін М.М., Україна
акад. НАНУ Литвиненко Л.М., Україна
д.ф.-м.н., проф. Потапов О.О., Росія
проф. Фролов В.Л., Росія
д.ф.-м.н., проф. Шматько О.О., Україна
акад. НАНУ Шульга В.М., Україна
д.ф.-м.н., проф. Чорногор Л.Ф., Україна
акад. НАНУ Яковенко В.М., Україна
Заступник відповідального редактора – к.ф.-м.н., доц. Цимбал А.М.

Редакційна колегія зобов’язується дотримуватися міжнародних стандартів доброчесної публікації.