Вісник. Радіофізика та Електроніка

В журналі Радіофізика та Електроніка представляються результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики.
До них відносяться:

  • розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі
  • його діагностика з використанням радіофізичних методів
  • розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах
  • взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами
  • фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін