Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Міліметровий обертальний спектр нижніх збуджених коливальних станів молекули CH3CF2CI
О.И. Баскаків, В.В. Ілюшин, Е.А. Олексіїв
молекула, обертальний спектр, взаємодіючі стани, гамільтоніан, HCFC-142b
Вісник ХНУ №712 Стор. 3-9

Исследован миллиметровый вращательный спектр молекулы CH3CF2CI. Найдены вращательные, центробежные параметры и параметры квадрупольного расщепления колебательных состояний с энергиями до 600 см1. Для обеих изотопических разновидностей по хлору определены параметры основного колебательного состояния и состояний 111, 171, 181, 171181 и 112 . Для молекулы СНзСF235Сl дополнительно изучены колебательные состояния 111,171, 182, 101, 161, 91 и 11-1181. Обнаружено взаимодействие между парами состояний 101 и 161, и 91 и 111181. Частоты линий, рассчитанные по найденным параметрам, согласуются с измеренными значениями в пределах погрешностей измерений2.  Комплексна діелектрична проникність дисперсних гетерогенних систем і їх компонент
Л.М. Атрошенко, М.М. Горобець, Л.П. Сафронова
комплексна діелектрична проникність, дисперсна система
Вісник ХНУ №712 Стор. 8-16

Получено співвідношення між комплексною діелектричною проникністю двокомпонентної дисперсної системи, об'ємними долями і діелектричними проникність складових її компонент. Запропонований метод розрахунку об'ємних доль і діелектричної проникності гідратованих включень у водних розчинах.3.  Метод визначення діелектричної проникності, об'ємних характеристик і гідратації компонент водних растворів
Л.М. Атрошенко, М.М. Горобець, Л.П. Сафронова
діелектрична проникність, зв'язана вода, гідратація, питомий об'єм, щільність
Вісник ХНУ №712 Стор. 17-20

Предложен методу розрахунку діелектричної проникності зв'язаної води, гідратації речовин, об'ємних доль і питомих об'ємів компонент водних розчинів за даними вимірювань комплексної діелектричної проникності і щільності розчинів.4.  Багатофункціональний вимірювальний комплекс для дослідження характеристик метало-диэлектричних структур
В.А. Катріч, Д.В. Майборода, С.А. Погарській, И.И. Саприкін
автоматизований комплекс, дзеркальний діелектричний хвилевід, енергетичні характеристики
Вісник ХНУ №712 Стор. 21-24

Разработан автоматизований вимірювальний комплекс для визначення параметрів НВЧ систем. Основу комплексу складає керована механічна платформа, що дозволяє здійснювати вимірювання амплітуд полів по двох ортогональних координатах, що дозволяє визначати не тільки параметри систем що випромінюють, але і відновлювати структуру полий. Обробка результатів вимірювань здійснюється за допомогою спеціального розробленого програмного забезпечення. За допомогою даного комплексу проведено дослідження базового випромінюючого модуля на модернізованому дзеркальному діелектричному хвилеводі5.  Випромінювання електромагнітних хвиль системою поперечних і подовжніх щілин в широкій стінці прямокутного хвильоводу
С.Л. Берднік
мікрохвольоводи, антенні грати, багаточастотна антена, система щілин, багатомодовий прямокутний хвильовод
Вісник ХНУ №712 Стор. 25-29

Методом Галеркина вирішена завдання про випромінювання електромагнітних хвиль двохчастотними багатоелементними щілистими гратами на багатомодовому хвилеводі. Випромінююча апертура є двома системою з подовжніх і поперечних щілин в широкій стінці прямокутного хвилеводу. Досліджені енергетичні і направлені характеристики такої структури. При розрахунках враховувалася товщина стінки хвилеводу, повна взаємодія щілин по зовнішньому простору і внутрішньому об'єму хвилеводу6.  Оптимальна обробка стохастичних полів в МПРСА
А.В. Ксендзук
багатопозиційна система, синтез апертури, стохастична модель, алгоритми комплексування
Вісник ХНУ №712 Стор. 30-32

Для багатопозиційних систем радіолокацій з синтезом апертури антени розроблений алгоритм оптимальної сумісної оцінки параметрів, що містяться в кореляційних функціях комплексного коефіцієнта віддзеркалення і отримані практично важливі окремі випадки.7.  Телеметричні методи, пристрої і їх застосування у вертебрологии
С.М. Куліш, О.Ю. Каган
радіотелеметрічне дослідження, передавач, радіоканал, пристрої, що імплантуються, хребет, руховий сегмент
Вісник ХНУ №712 Стор. 33-36

В даній роботі приведений огляд і аналіз існуючих телеметричних методів дослідження і діагностики різних захворювань в медицині. Пропонується використовувати засоби дослідження радіотелеметрії для реєстрації механічних параметрів, що виникають на контактних і бічних поверхнях рухових сегментів хребта. Приведена структурна схема багатоканальної телеметричної системи і описані основні вимоги, що пред'являються до цієї системи8.  Подовжні щілисті випромінювачі, що прорізають в стінці круглого волноводу
Е.Ю. Белогуров, В.О. Катріч, В.А. Ляшенко
круглий хвилевід, подовжні щілини, електромагнітна хвиля, віпромінення, щилінні антени
Вісник ХНУ №712 Стор. 37-41

Методом наведених магніторушійних сил проведені дослідження характеристик подовжніх щілин, що прорізають в стінці круглого хвилеводу. Отримані вирази для внутрішніх собствених і взаємної провідності. Показано, що у разі електрично довгих подовжніх щілин в круглому хвилеводі, як і в прямокутному, можливе створення спадаючого амплітудного розподілу, який дозволяє сформувати діаграм спрямованості з низьким рівнем бічних пелюсток9.  Випромінювання нестаціонарних полів з відкритого кінця коаксіального хвилеводу із зміщеним внутрішнім провідником
М.М. Горобець, А.Н. Думін, О.А. Думина
нестационарное поле, коаксіальний хвилевід із зміщеним внутрішнім провідником, ТЕМ-ХВиЛя, випромінення
Вісник ХНУ №712 Стор. 42-46

Задача випромінювань з відкритого кінця коаксіального хвилеводу із зміщеним внутрішнім провідником, порушуваним нестаціонарним джерелом, вирішується в тимчасовій області. Як джерело розглядається та, що набігає на розкривши ТЕМ- ХВиЛя в коаксіальному хвилеводі з тимчасовою залежністю у вигляді гаусового імпульсу. Розглядається вплив фланця на характеристики випромінюваного поля. Вивчається використання діелектричних вставок в розкриву для збільшення випромінювання уздовж нормалі до розкриву10.  Розсіяння електромагнітних хвиль на отворі зв'язку електродинамічних об'ємів у присутності імпедансного тіла кінцевих розмірів
М.В. Нестеренко
імпедансний вібратор, вузька щілина, розподілений поверхневий імпеданс, прямокутний хвильовід
Вісник ХНУ №712 Стор. 47-51

Получена системи інтегро-диференційних рівнянь щодо поверхневих еквівалентного магнітного струму на отворі зв'язку електродинамічних об'ємів і електричного струму на імпедансному тілі кінцевих розмірів, що порушуються заданими сторонніми джерелами електромагнітного поля. Приведено наближене аналітичне рішення знайденої системи рівнянь для вузької поперечної щілини в широкій стінці прямокутного хвилеводу, в якому розташований тонкий імпедансний вібратор. Представлені теоретичні і експериментальні графіки електродинамічних характеристик такої структури залежно від довжини хвилі в діапазоні основного типу коливань хвилеводу11.  Застосування цифрового голографічного інтерференційного мікроскопа для дослідження тривимірної морфології червоних кліток крові человеку
Т.В. Тишко, В.П. Титарь, Д.Н. Тишко
цифровій голографічний інтерференційний мікроскоп, діагностика, еритроцит, морфологія, коефіцієнт сферичності, мікрооб’ект
Вісник ХНУ №712 Стор. 52-55

Представлены результатів застосування цифрового голографічного інтерференційного мікроскопа для отримання тривимірних зображень еритроцитів крові. Використовувалися мазання крові здорових людей і пацієнтів з різними патологіями. Виявлені три основні морфологічні типи еритроцитів крові. Для кількісної характеристики тривимірної форми еритроцитів використовувався коефіцієнт сферичності. Показано, що тривимірна морфологія еритроцитів крові є важливою діагностичною ознакою в медичній практиці. Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп є ефективним пристроєм для вирішення завдань медичної діагностики12.  Випромінювання двомодових круглих хвилеводів, що порушуються основним і вищими модами одночасно
А.В. Шишкова, М.М. Горобець
микрохвилі, багатомодовий хвилевід, дифракція, вищі типи хвиль, метод Вінера-Хопфа, метод Л.А. Вайнштейна, діаграма спрямованности
Вісник ХНУ №712 Стор. 56-61

На основі електродинамічно строгого рішення Л. А. Вайнштейна завдання про дифракцію електромагнітних хвиль на відкритому кінці круглого хвилеводу знайдені характеристики випромінювання багатомодових хвилеводів, що порушуються одночасно хвилею основного типа Н11 і вищими симетричними модами Е01 і Н01. Розрахунок характеристик випромінювання хвилеводів з двомодовим збудженням проведений у всьому просторі спостереження в широкій смузі частот13.  Поглинання електромагнітної енергії дипольної антени часткове екранованим двошаровим діелектричним шаром
В.В. Радченко
поглинання хвиль, двошарова діелектрична куля, ідеально провідний сферичний екран, радіальний електричний диполь, рівняння в парних рядах, метод аналітичної регуляризації
Вісник ХНУ №712 Стор. 62-66

Рассмотрена завдання поглинання електромагнітної енергії двошаровою кулею, яка служить спрощеною моделлю голови людини, захищеної металевим шоломом у вигляді частини сфери. Таке дослідження представляє інтерес з погляду контролю поглинання енергії в життєво важливих і чутливих тканинах і органах голови людини, які розташовані близько до антени пристрою, що приймальний-передає, встановленого на шоломі. За допомогою методу аналітичної регулярізації (МАРИ) відповідне крайове завдання електродинаміки зводиться до системи лінійних рівнянь алгебри Фредгольма другого роду. Завдяки цьому чисельне рішення володіє гарантованою збіжністю і контрольованою точністю. Отримані основні характеристики поглинання для такої структури і зроблено порівняння ефективності екранування для шоломів різних розмірів.14.  Інтегральне представлення функції Гріна для рівняння Гельмгольца в плоскопаралельному, прямокутному хвилеводі і резонаторі
В.А. Катріч, Ф.С. Новохатский
хвильовід, функція Гріна, фундаментальне рішення, радіальна функція, еліптична тета-функція, метод віддзеркалень, теорія вирахувань, інтегральні перетворення, грати, формальні змінні
Вісник ХНУ №712 Стор. 67-70

Обобщаются відомі результати, пов'язані з представленням функції Гріна з використанням еліптичної тета-функції. Отримані нові представлення скалярної функції Гріна для деяких широко поширених типів хвилеводів. Раніше ці функції представлялися або рядами, що сходяться нерівномірно, або інтегралами з використанням функції Ханкеля, з яких потім виходили асимптотичні вирази в дальній зоні. У роботі отримані інтегральні уявлення функції Гріна, для яких існують формули квадратури. Застосовується метод аналітичного продовження по параметру15.  Особливості формування діаграм спрямованості плоских антенних решіток
А.А. Булгакова, М.М. Горобець, В.А. Катріч, В.А. Лященко
плоскі антенні решітки, діаграма спрямованності, бічні пелюстки, інтерференційні максімуми, елементи що випромінюють, трекутна сітка
Вісник ХНУ №712 Стор. 71-75

Передставлені результати комп'ютерного аналізу впливу форми випромінюючого розкриву плоских антенних грат на її діаграму спрямованості. Показано, що має місце залежність рівня інтерференційних, а також ближніх і дальніх бічних пелюсток діаграми спрямованості в одній з головних площин спостереження, від числа і взаємного розташування випромінювачів в ортогональній площині.16.  Моделювання голографічного радара з дискретною і безперервною апертурою
Б.А. Півнів, А.Ю. Бутрым
голографічний радар, метод максимальної правдоподібності, точковий розсіювач
Вісник ХНУ №712 Стор. 76-79

В статті розглянуті зображення точкового розсіювача, що отримуються за допомогою моделі голографічним радаром з дискретною і безперервною апертурою, при підсвічуванні плоскою і сферичною хвилею. Виявлені основні залежності параметрів зображення точкового розсіювача від характеристик радара (розмірів апертури, щільності розташування елементів в гратах, типу підсвічування)17.  Вплив радіусу пролітного каналу періодичного діафрагмованого круглого хвилеводу на взаємну трансформацію власних модов
Хе Ши, С.К. Катенев, С.Н. Шульга
дисперсія, діаграма Бріллюена, трансформація модов
Вісник ХНУ №712 Стор. 80-83

В роботі за допомогою діаграм Бріллюена (ДБ) розглядається взаємна трансформація модов кожного з типів хвиль періодичного діафрагмованого круглого хвилеводу (ПДКВ) при зміні внутрішнього радіусу структури. Відмічені специфічні риси поведінки регулярних і періодичних модов Eoi і несиметричних хвиль18.  Аналітичні рішення в тимчасовій області для електромагнітних полів в резонаторі з дебаевской средой
М.С. Антюфеева
діелектрики, дисперсія, дебаївське середовище, електромагнітні поля в резонаторі із заповненням, еволюційний підхід в електродинаміці (метод модового базису), тимчасова область
Вісник ХНУ №712 Стор. 84-90

Проведено теоретичне дослідження тимчасової еволюції електромагнітних коливань в резонаторі, заповненому дебаївським середовищем. Завдання розглянуте в рамках методу модового базису, що дозволяє отримати аналітичні рішення в тимчасовій області для широкого класу завдань. Для опису середовища використовувався запис матеріальних рівнянь для діелектрика в інтегральній формі. Отримані аналітичні вирази для декількох функцій збудження в тимчасовій області і визначені межі застосовності цих аналітичних рішень. Розраховані характеристики власних коливань електромагнітного поля в такому резонаторі для різних часів релаксації і діелектричної сприйнятливості19.  Звичайно-різницева схема в тимчасовій області і аналітичне рішення рівняння Клейна-Гордона
Джин Юний, Б.А. Півнів, А.Ю. Бутрым
рівняння Клейна-Гордона, звичайно-різницева схема, лягеровський імпульс
Вісник ХНУ №712 Стор. 91-94

В статті розглянута звичайно-різницева схема для вирішення в тимчасовій області неоднорідного рівняння Клейна-Гордона з джерелом довільної тимчасової форми, зосередженим в крапці. Для цього випадку отримано звичайно-різницеве рівняння і алгоритм його рішення. Чисельні результати були порівняні з аналітичним рішенням, отриманим у вигляді згортки за допомогою перетворення Лапласа. Збіг результатів підтвердив достовірність як отриманого чисельного алгоритму, так і аналітичного рішення.20.  Дифракція електромагнітних хвиль на резистиному незамкнутому конусі
В.А. Дорошенко, О.Г. Литвинова
дифракція, подовжні щілини, інтегральне перетворення, аналітичне рішення
Вісник ХНУ №712 Стор. 95-99

Рассмотрена завдання дифракції монохроматичних електромагнітних хвиль на резистивному конусі з періодичними подовжніми щілинами. Рішення краєвої задачі проводиться за допомогою інтегрального перетворення Конторовіча-Лебедева і методу напівзвернення. У разі великого числа подовжніх вузьких щілин і реактивного імпедансу отримано аналітичне рішення. Вивчений вплив імпедансного параметра і подовжніх щілин на структуру розсіяного поля. Показано існування в структурі електромагнітного поля хвиль перевипромінення, обумовлених змінним імпедансом21.  Про експериментальне обгрунтування спеціальної теорії відносності
А.П. Волченко
гіпотези, що конкурирують в тлумаченні перетворень Лоренца, експерименти по їх перевірці
Вісник ХНУ №712 Стор. 100-110

Вводятся в розгляд конкуруючі гіпотези в тлумаченні перетворень Лоренца, вказані в роботах А.Пуанкаре. Коментуються експерименти по перевірці таких гіпотез. Робиться висновок, що експериментальне обгрунтування гіпотез, прийнятих в спеціальній теорії відносності з числа тих, що конкурують, не є достатнім. Указується альтернативне визначення перетворень Лоренца і рівнянь релятивістської механіки22.  Імпедансні характеристики спільно працюючих діодів з ОДП
Э.Д. Прохоров
тунельний діод, ОДП, вольтамперні характеристики, імпеданс, діапазон частот
Вісник ХНУ №712 Стор. 111-114

Рассматривается роботи послідовно сполучених діодів з негативною диференціальною провідністю (діодів Ганна, тунельних діодів і інших) в резонансному ланцюзі. Показано, що вольтамперні характеристики діодів можуть мати один, два і більш за ділянки з негативною диференціальною провідністю, які можуть бути використані для генерації надвисокочастотних коливань в см- і мм-діапазонах23.  Малопотужні GaAs-діоди Ганна для генераторів мм-діапазону
Э.Д. Прохоров, А.В. Дядченко, Н.Е. Полянский
диод Ганна, потужність, генераторна камера, гармоніки
Вісник ХНУ №712 Стор. 115-118

Приводятся результатів дослідження діодів Ганна 4-х мм-діапазону для генераторів з малими рівнями споживаної потужності 10.30 мВт і корисній потужності 10.300 мкВт. Такого рівня споживаної потужності вдалося добитися завдяки розробленій конструкції діодів Ганна із зворотним монтажем і генераторною камерою 4-мм діапазону, в якій створюється складна форма напруги, що діє, на діоді Ганна, що містить перша і друга гармоніки напруги.24.  До питання моделювання напівпровідникових структур з тунельними контактами
О.В. Боцула, Э.Д. Прохоров
тунельний катод, негативна диференціальна провідність, контакти, вольтамперні характеристики, катод, анод
Вісник ХНУ №712 Стор. 119-122

Рассматриваются електронні процеси при протіканні струму через напівпровідникову структуру з тунельним катодом. Запропонований підхід до моделювання структур, що включають як складову частину тунельний гетероперехід. Приводяться статичні характеристики структур на основі гетеропари GaAs/AlGaAs отримані із застосуванням запропонованої методики.25.  Спектри коливань струму діодів Ганна з ударною іонізацією в рухомих доменах
Д.В. Павленко, Э.Д. Прохоров
диод Ганна, ударна іонізація, генератор СВЧ-шуму
Вісник ХНУ №712 Стор. 123-126

Представлены результатів чисельного моделювання діода Ганна на основі GaAs при напружностях електричного поля, достатніх для виникнення ударної іонізації в рухомих доменах сильного поля. Використовувана модель дозволяє наочно прослідкувати за протіканням процесів перенесення і генерації як електронів, так і дірок в діоді Ганна. Спостережувані при моделюванні форми коливань струму і відповідні їм частотні спектри добре узгоджуються з отриманими раніше експериментальними даними. Показано, що в імпульсному режимі з ударною іонізацією в рухомих доменах сильного поля діод Ганна може бути використаний як джерело шуму з широким частотним спектром26.  Стимулювання електромагнітними хвилями зміни розмірів газових включень в рідину
Б.Г. Емец
опромінення електромагнітними хвилями, розчинене в рідині повітря, повітряні бульбашки в рідині, температурне поле, конвекція
Вісник ХНУ №712 Стор. 127-131

Показано, що опромінювання рідких середовищ, що містять діелектричні газові включення, електромагнітними хвилями низької “слабоконвективною” інтенсивності, сприяє зміні розмірів вказаних включень


Знайдено: 26 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна