Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Резонанси на замкнених модах у періодичних планарних структурах із діелектричних елементів
Хардіков В.В., Ярко К.О., Просвірнін С.Л.

Вісник ХНУ №942 Стор. 8-14Зкачати >>


2.  Резонансні явища при дифракції електромагнітної хвилі на тонкому заломлюючому циліндрі
Ю.И. Гребенюк, Н.Г. Кокодій, Хе Ши
дифракція, тонкий циліндр, показник заломлення, розсіяння, поглинання, ослаблення, резонанс
Вісник ХНУ №806 Стор. 33-39

На підставі рішення рівнянь Гельмгольца отримані вирази для чинників ефективності розсіяння, поглинання і ослаблення при дифракції електромагнітного поля на тонкому циліндрі з великим показником заломлення. Приведені результати розрахунку, поперечного і подовжнього розподілу електромагнітного поля всередині і поза циліндром. Виявлено резонансне збільшення інтенсивності електромагнітного поля хвилі, що пройшла у всередину циліндра, і поля рассеяной хвилі. При резонансі в циліндрі збуджується хвиля, що розповсюджується уздовж його поверхні, а за деяких умов локально свозь його. При великих показниках заломлення хвиля, розповсюджується практично уздовж циліндра і поблизу поверхні циліндра з'являються області з дуже високою інтенсивністю електромагнітного поля.


Зкачати >>


3.  Резонансний фотодiод. Теоретична частина
Лисак В.В.
резонансний фотодiод, квантова єфективность, модуляцiйна характеристика, метод матриць переносу.
Вісник ХНУ №983 Стор. 54-66

У роботі проведено огляд методiв моделювання резонансних фотодiодiв на основі напівпровідникових квантоворозмiрних структур для надкоротких з'єднаннь. Розглянута проблема розугодження робочих довжин хвиль передавача та приймача, а також проаналiзована температурна залежнiсть змiщення спектрального максимума квантовой ефективностi. Показано технологiчний процес контролю товщини шарiв iз використанням лазерного iнтерферометра з точнiстю контролю до одного атомарного шару. Проведений в роботi порiвнювальний аналiз модуляцiйних характеристик стандартного та резонансного фотодiодiв показав збiльшення бiльш нiж у 5 разiв максимального значення добутку квантовоп ефективностi та полоси модуляцiп при включенi резонатора у структуру детектора.


Зкачати >>


4.  Резонансно-тунельні діоди на основі Al/AlxGa1-xN
О. В. Боцула, Э. Д. Прохоров, А. В. Суздальцев
РТД, нітриди, квантова яма, ОДП, ефективність генерації
Вісник ХНУ №756 Стор. 105-108

Розглядаються резонансно-тунельні діоди (РТД) на основі подвійних і потрійних сполук нітридів Al/AlGa. Визначено енергетичні рівні для електронів у квантових ямах зі змінною сполукою сполук AIGa. Расчитани вольтамперние характеристики резонансно-тунельних діодів, показано, що такі РТД можуть мати до п'яти ділянок з негативною диференціальною провідністю (ОДП) Визначені можливі ефективності генерації на всіх ділянках ОДП РТД.


Знайдено: 4 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна