Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Ідентифікація і локалізація відбитих імпульсів в умовах сильних перешкод
О. Г. Тижненко, Є. В. Різник
радар, імпульс, перешкоди, ідентифікація, локалізація
Вісник ХНУ №806 Стор. 70-74

Запропоновано статистичний метод ідентифікації та локалізації радіоімпульсів в умовах сильних перешкод. Для цього вимірюється коефіцієнт кореляції між значеннями несущої гармоніки в екстремальних точках та приходящим сигналом на той ж множині точок. Такі вимірювання повинні проводитись як мінімум через одну десяту напівперіоду несущої гармоніки. Завдяки дуже простому алгоритму обробки сигналу, такі вимірювання не являють собою складної обчислювальної задачі. Для зменшення помилок ідентифікації та локалізації радіоімпульсу при фіксованому рівні перешкод необхідно збільшувати число точок вимірювання, що зводить до збільшування тривалості імпульсу. Щоб запобігти такого збільшення, необхідно збільшувати несущу частоту. Взагалі, точність методу зростає зі збільшенням несущої частоти. Запропонований метод дозволяє, теоретично, ідентифікувати радіоімпульси з високою достовірністю при відношенні “сигнал/перешкода” меньшим за -30dB.


Зкачати >>


2.  Визначення форми і розміру розсіювача методом багаточастотної радіолокації
Є. В. Різник, О. І. Сухаревський, О. Г. Тижненко
айсберг, ідентифікація форми та розміру
Вісник ХНУ №834 Стор. 31-36

Предложен метод определения формы и размеров реальных рассеивателей на основе сравнения набора поперечников обратного рассеяния, полученного при радиолокации цели многочастотным биполярным радаром, и теоретических значений, рассчитанных при соответствующих значениях электрического размера для набора канонических форм (паттернов). Рассмотрен случай применения паттернов, полученных на основе строгого решения двумерных задач рассеяния при соответствующем пересчете двумерных поперечников рассеяния в трехмерные. Метод применен для задачи идентификации айсберга в модельном приближении


Зкачати >>


3.  Захист інформації у лініях зв’язку підвищеної секретності
О. Г. Тижненко, Є. В. Різник
біт, стохастичний сигнал, безпечний зв’язок, захист комп’ютера
Вісник ХНУ №834 Стор. 108-113

В работе представлен новый метод защиты информации, основанный на представлении битов в виде серии сигналов с псевдослучайными амплитудами или набора псевдослучайных чисел. Для повышения безопасности передачи информации к информационным сигналам добавляется случайный шум. Кроме того, информационные сигналы перемешиваются со случайными сигналами в единый информационный пакет. Длина информационного пакета, а также распределение информационных сигналов внутри информационного пакета и стохастическое представление нулей и единиц являются уникальными для каждой линии связи. Использование шумов в сигнальном пакете приводит к необходимости проведения аномально большого объема вычислений в процессе расшифровки, который не может быть выполнен за разумное время ни на одной компьютерной системе, как существующей, так и проектирующейся. Метод позволяет также предотвратить утечку информации непосредственно с компьютера передатчика, изменяя все уникальные параметры в каждом сообщении, а также полностью защитить компьютеры специальной линии связи от несанкционированного вторжения


Зкачати >>

Знайдено: 3 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна