Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 966   Волченко А.П.
   Про неоднозначності визначення перетворень лоренца

стр. 82-89

   Одаренко Є.М., Шматько О.О.
   Нестаціонарні процеси в гібридній електронно-хвилевій системі О-типу

стр. 23-30

   М.М. Горобець, Г.М.Чекалін, Г.М.Чекаліна
   Аналіз поляризаційних характеристик електромагнітних хвиль у неортогональному лінійно-поляризованому базисі

стр. 50-55

   Мізерник В.М., Шматько О.О.
   Власні магнон поляритонні моди в відкритому прохідному резонаторі з гіромагнітним середовищем

стр. 31-36

   Блинова Н.К., Яцук Л.П., Сєлютин А.В.
   Поляризаційні та енергетичні характеристики Х-подібних шілин у хвилеводі з комплексним навантаженням і діелектричними вставками

стр. 77-81

   Прохоров Е.Д., Боцула О.В., Клименко О.О.
   Імпедансний характеристики планарних діодів з тунельними межами на основі GaAs

стр. 13-18

    В. Т. Плаксій, А. В. Архіпов, А. С. Тищенко, Т. І. Камишанова Е. Д. Прохоров, А. В. Дядченко, Д. П.Чуєшков
   Визначення швидкості росту монокристалів сплавів вісмут - сурма методом зонної перекристалізації

стр. 19-22

   Лізогубенко С.В., Кокодій М.Г.
   Digital processing of light scattering pattern by measuring of micro-particles sizes

стр. 9-12

   Титар В.П.
   Оптичні синтезовані апертури в голографічних телевізійних системах

стр. 56-67

   Колтунов Й.А., Думін О.М., Катрич В.О., Наумов Р.Р.
   Нові статистичні методи розпізнавання і класифікації для автоматичного дешифрування дистанційних спостережень

стр. 37-49

   Харченко О.В.
   Розсіяння радіосигналу на метеорному сліді

стр. 90-96

   Гурін О.В., Дегтярьов А.В., Маслов В.О., Свіч В.А., Сенюта В.C., Топков О.М.
   Геометрооптичі підходи до розрахунку поширення гаусових пучків у порожнистих металевих хвилеводах у терагерцевому діапазоні

стр. 3-8

   Горобець М.М., Кийко В.І.
   Вплив затінення випромінюючого розкриву дзеркальної антени фокальним модулем на її характеристики спрямованості

стр. 97-102

   
   

стр. 103-110

   
   

стр. 68-71

   
   

стр. 72-76


В номері знаходиться: 16 робіт