Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 883   Широкорад Д. В., Думін О.М., Думіна О.О., Катрич В.О.
   Аналіз імпульсних полів, відбитих від шаруватого середовища зі втратами, за допомогою штучної нейронної мережі

стр. 35-40

   Іванченко Д. Д., Малєєв М. М.
   Експерементальне дослідження дифракції електромагнітних хвиль на гратках з елементів складного профілю

стр. 54-58

   Кочетов Б.А., Бутрим О.Ю.
   О збіжності модових розкладень по сферичним гармонікам у часовій області

стр. 41-44

   Легенький М.М., Бутрим О.Ю.
   Побудова модовогобазису для відкритих діелектричних структур методом інтегральних рівнянь

стр. 50-53

   Е. Д. Прохоров, О. В. Боцула, І. А. Грищенко
   ПОМНОЖЕННЯ ЧАСТОТИ ПРИ УДАРНІЙ ІОНІЗАЦІЇ В ДІОДАХ З МІЖДОЛИННИМ ПЕРЕНОСОМ ЕЛЕКТРОНІВ НА ОСНОВІ AlN, InN

стр. 30-34

   Автомонов М.І., Ваврів Д.М., Сосницький С.В.
   Дослідження різних температурних режимів роботи бокового катоду для магнетронів на просторовій гармоніці з холодним вторинно-ємісійним катодом

стр. 73-82

   Грищенко С.В.
   Спектральні характеристики квантової ефективності резонансного фотодетектора з урахуванням градіенту температури

стр. 8-11

   О.Ю. Костєв, О.Ю. Бутрим, С.М. Шульга
   Визначення оптимальних параметрів вимірювальної магнітокардіографічної гексагональної ґратки

стр. 25-29

   А.А. Ляховський
   Поздовжня щілина у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним широким стінкам поздовжніх щілин, що перекриваються, у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним вузьким стінкам

стр. 59-66

   Мізерник В.М., Шматько О.О.
   Про помилкові резонанси у задачах дифракції хвиль на неоднорідностях у хвилеводах

стр. 67-72

   Петров С.І., Клименко М.В., Шуліка О.В.
   Балістичний електронний перенос у надгратці без розриву зон у зовнішньому електростатичному полі

стр. 12-19

   Батраков Д.О., Сімачов О.А.
   Відновлення профіля діелектричної проникності плоскошаруватої структури з врахуванням дисперсії при частотном зондуванні

стр. 45-49

   Фесенко В.І., Сухоіванов І.О., Шульга С.М.
   Мікросмужкові структури з фотонною забороненою зоною

стр. 20-24

   А.А. Сорокін, А.Ф. Сорокін, М.Я. Захарова, О.В. Соколова, М.М. Горобець
   Накопичування газу в галактичних об’єктах

стр. 3-7

   М.М. Горобець, О.В. Тривайло
   Побічні електромагнітні випромінювання: огляд та системний аналіз

стр. 83-88

   Автомонов М.І., Ваврів Д.М., Сосницький С.В.
   Дослідження різних температурних режимів роботи бокового катоду для магнетронів на просторовій гармоніці з холодним вторинно-ємісійним катодом

стр. 73-82

   А.А. Сорокін, А.Ф. Сорокін, М.Я. Захарова, О.В. Соколова, М.М. Горобець
   Накопичування газу в галактичних об’єктах

стр. 3-7

   Грищенко С.В.
   Спектральні характеристики квантової ефективності резонансного фотодетектора з урахуванням градіенту температури

стр. 8-11

   Петров С.І., Клименко М.В., Шуліка О.В.
   Балістичний електронний перенос у надгратці без розриву зон у зовнішньому електростатичному полі

стр. 12-19

   Фесенко В.І., Сухоіванов І.О., Шульга С.М.
   Мікросмужкові структури з фотонною забороненою зоною

стр. 20-24

   Костєв О.Ю., Бутрим О.Ю., Шульга С.М. 
   Визначення оптимальних параметрів вимірювальної магнітокардіографічної гексагональної ґратки

стр. 25-29

   Прохоров Е. Д., Боцула О. В., Грищенко І. А.
   Помноження частоти при ударній іонізації в діодах з міждолинним переносом електронів на основі AlN, InN

стр. 30-34

   Широкорад Д. В., Думін О.М., Думіна О.О., Катрич В.О.
   Аналіз імпульсних полів, відбитих від шаруватого середовища зі втратами, за допомогою штучної нейронної мережі

стр. 35-40

   Кочетов Б.А., Бутрим О.Ю.
   О збіжності модових розкладень по сферичним гармонікам у часовій області

стр. 41-44

    Батраков Д.О., Сімачов О.А.
   Відновлення профіля діелектричної проникності плоскошаруватої структури з врахуванням дисперсії при частотном зондуванні

стр. 45-49

   Легенький М.М., Бутрим О.Ю.
   Побудова модовогобазису для відкритих діелектричних структур методом інтегральних рівнянь

стр. 50-53

    Іванченко Д. Д., Малєєв М. М.
   Експерементальне дослідження дифракції електромагнітних хвиль на гратках з елементів складного профілю

стр. 54-58

   Ляховський А.А.
   Поздовжня щілина у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним широким стінкам поздовжніх щілин, що перекриваються, у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним вузьким стінкам

стр. 59-66

   Мізерник В.М., Шматько О.О.
   Про помилкові резонанси у задачах дифракції хвиль на неоднорідностях у хвилеводах

стр. 67-72

   М.М. Горобець, О.В. Тривайло
   Побічні електромагнітні випромінювання: огляд та системний аналіз

стр. 83-88


В номері знаходиться: 30 робіт