Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 853   М.Б. Горєв, І.Ф. Коджеспірова, Є.М. Привалов
   Вольт-фарадні вимірювання в гетероструктурах AlGaAs/GaAs з селективним легуванням

стр. 3-7

   М.В. Клименко.
   Глобальний аналіз чутливості дипольного матричного елемента до змін параметрів поверхневої сегрегації індія у INGAN/GAN квантовій ямі

стр. 8-14

   Е.Д. Прохоров, О.В. Боцула, О.М. Забажан
   Ефективність генерації діодів з міждолинним переносом електронів на основі нітридів

стр. 15-21

   А.А. Ляховський, Л.П. Яцук, А.Ф. Ляховський.
   Внутрішня часткова взаємна провідність двох поздовжніх щілин, що перекриваються, у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним вузьким стінкам

стр. 22-27

   О.Є. Овсяннікова, Г.В. Шишкова, М.М. Горобець
   Вплив виду амплітудного розподілу на характеристики полів у ближній зоні апертурних антен

стр. 28-36

   М.Г. Кокодій, А.О. Пак
   Алгоритми обробки сигналу з решітчастого приймача для вимірювання характеристик лазерного випромінювання

стр. 37-44

   А.І. Адоніна, Р.Р. Наумов, А.І. Слюсарєв
   Довільне падіння хвилі на грати з екраном і шаром середовища

стр. 45-50

   А.В. Артюх, В.О. Дорошенко, Ю.Д. Шимук
   Збудження точковим імпульсним джерелом конуса з повздовжніми щілинами

стр. 51-56

   В.О. Резуненко
   Дифракція акустичної хвилі на жорсткому сферичному сегменті, що екранує м’який шар

стр. 57-63

   В.І. В’юник, А.О. Звягінцев
   Асимптотичний метод рішення задачі дифракції на опуклому імпедансному циліндрі, що збуджується ниткою електричного струму

стр. 64-70

   Д.О. Батраков, Д.В. Головін, С.В. Греков, А.Г. Батракова
   Алгоритм визначення затримки імпульсних сигналів, що базується на перетворення Гільберта

стр. 71-76

   І.В. Гур’єв
   Теоретичні дослідження фотонних кристалів шляхом аналізу карт фотонної щільності станів

стр. 77-83

   О.М. Левченко
   Парамагнітні властивості вільного радикалу AsO22- у опромінених кристалах KDP

стр. 84-87

   Ю.Б. Мілованов, В.Ф. Пушин, О.Ф. Тирнов
   Фокусировка сигналу ВЧ-іонозонду, іоносферними збуреннями, що переміщуються

стр. 88-94

   Б.Г. Ємець
   Випадково-неоднорідна рідина як модулятор низько інтенсивного безперервного лазеру для збудження звуку в рідині що опромінюється.

стр. 95-100


В номері знаходиться: 15 робіт