Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 834   О.О. Замураев, О.О. Пузанов, О.С. Тищенко
   Дисперсійні характеристики магнітоплазменних хвиль у прямокутному хвилеводі з InSb

стр. 3-7

   В. М. Мізерник, О. О. Шматько
   Збудження Hp0-хвилевідною хвилею Т-розгалудження з узгодженим резонатором

стр. 8-12

   Є.М. Одаренко, О.О. Шматько, П.В. Юдинцев
   Дифракційне випромінювання субтерагерцового діапазону на гармоніках ЛОВ у двохрежимному приладі параметричного типу

стр. 13-17

   М.М. Горобець, О.В. Тривайло
   Поля у ближній зоні рамкової антени прямокутної форми

стр. 18-24

   А.Ф. Сорокін, А.А. Сорокін, М.М. Горобець, О.В. Соколова
   Радіолокаційний комплекс для позаатмосферних досліджень

стр. 25-30

   Є. В. Різник, О. І. Сухаревський, О. Г. Тижненко
   Визначення форми і розміру розсіювача методом багаточастотної радіолокації

стр. 31-36

   О. С. Куценко, О. В. Казанский, М. М. Колчигін
   Побудова профілю земної поверхні за допомогою імпульсного локатора із скануючими антенними решітками

стр. 37-41

   Л.М.Атрошенко, М.М.Горобець, Л.П.Сафронова, С.А.Смірнов
   Структура та склад гіпертекстової бази даних задач дістанційного зондування Землі з космосу

стр. 42-51

   В.І. В'юник, А.А. Звягінцев
   Особливості обчислення інтегралів Фока

стр. 52-62

   О.М. Думін, О.О. Думіна, В.О. Катрич, Джин Юн
   Випромінювання коротких імпульсів відкритим кінцем хвилевода

стр. 63-67

   М.М. Горобець, О.Є. Овсяннікова, Г.В. Шишкова
   Відстань дальньої зони хвилевідних випромінювачів

стр. 68-76

   М. М. Горобець, Н. М. Стасюк
   Фокусування електромагнітних хвиль у діелектричному циліндрі

стр. 77-84

   С.Л. Бердник, В.О. Катрич, М.В. Нестеренко, С.В. Пшенична
   Ближнє електромагнітне поле комбінованих хвилевідно-щілинних випромінювачів у матеріальному середовищі

стр. 85-88

   М.М. Горобець, Г.О. Булгакова
   Характеристики спрямованості розріджених антенних решіток

стр. 89-94

   А.Н. Левченко
   Особливості радіаційного дефектоутворення в кристалах KDP при різних видах опромінення

стр. 95-99

   О. В. Боцула, Д. В. Павленко, Е. Д. Прохоров
   Помноження частоти при ударній іонізації в GaN-діодах

стр. 100-103

   О. В. Боцула, Д. В.Павленко, Э. Д. Прохоров
   Катодний статичний домен в діоді з міждолинним переносом електронів

стр. 104-107

   О. Г. Тижненко, Є. В. Різник
   Захист інформації у лініях зв’язку підвищеної секретності

стр. 108-113

   В.Б. Юферов, А.М. Пономарьов, Е.В. Муфель, О.М. Озеров, И.В. Буравілов, В.Н. Іщенко
   Імпульсне озвучування води для лабораторних експериментів з поширення і розсіяння електромагнітних хвиль у випадково-неоднорідних середовищах з метою забезпечення умов, що наближені до натурних

стр. 114-119

   В.О. Резуненко
   Потенціал сферичного сегменту всередині сферичного шару з круговим отвором.

стр. 120-126


В номері знаходиться: 20 робіт