Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 806   М.М. Горобець, В.М. Дахов, І.В. Горбач
   Спрямовані і поляризаційні характеристики відкритого кінця круглого хвилеводу з імпедансним фланцем

стр. 3-7

   Л.М. Атрошенко, К.П. Гайковіч, М.М. Горобець, В.М. Горобець
   Особливості формування власного радіовипромінювання древостоєв

стр. 8-13

   М.В. Нестеренко, Е.Ю. Белогуров, В.О. Катрич, В.И. Кійко
   Розсіяння хвилі типа H10 тонким імпедансним вібратором із змінним радіусом в прямокутному хвилеводі

стр. 14-17

   О.М. Сухоручко
   Смугові й шумові характеристики параметричних підсилювачів сигналів на зустрічних хвилеводах в 5-мм діапазоні довжин хвиль

стр. 18-21

   А.І.Адоніна, Р.Р.Наумов А.І.Слюсарєв
   Довільне падіння хвилі на грати з анізотропним шаром

стр. 22-28

   А.А Сорокін, А.Ф. Сорокін, О.В. Соколова, Р.Н. Залужний, М.М. Горобець
   Спосіб перетворення діаграм спрямованості антен зонними пластинами

стр. 29-32

   Ю.И. Гребенюк, Н.Г. Кокодій, Хе Ши
   Резонансні явища при дифракції електромагнітної хвилі на тонкому заломлюючому циліндрі

стр. 33-39

   О.Н. Жерьобкіна, О.В. Казанський
   Вплив дисперсії та втрат при взаємодії імпульсного сигналу з моделлю біологічних тканин

стр. 40-43

   О.Ю. Бутрим, М.Н. Легенький
   Метод модового базису для відкритих діелектричних хвилеводів

стр. 44-47

   М.О. Шеховцов
   Термодінамічна рівновага та дефірінційна ємність p+- n перехода

стр. 48-53

   М.О. Шеховцов
   Стан термодінамічної рівноваги p+-p перехода

стр. 54-58

   А.В. Архипов, В.Т. Плаксій, И.К. Кузьмічев, Э.Д. Прохоров, А.В. Дядченко
   Розрахунок і вимірювання імпедансу ЛПД міліметрового діапазону довжин хвиль

стр. 59-64

   О.В. Боцула, Д.В. Павленко, Е.Д. Прохоров
   Генерація гармонік при ударній іонізації в оноз діодах на основі GaN

стр. 65-69

   О. Г. Тижненко, Є. В. Різник
   Ідентифікація і локалізація відбитих імпульсів в умовах сильних перешкод

стр. 70-74

   Е.Н. Одаренко, О.О. Шматько
   Теорія клінотронного підсилювача О-тіпа міліметрового діапазону

стр. 75-81

   І. Г. Захаров
   Особливості просторово-часового розподілу повного електронного вмісту іоносфери в середніх широтах

стр. 82-86

   А.В. Володенко, О.В. Гурин, А.В. Дегтярев, В.А. Маслов, В.А. Свич, А.Н. Топков
   Використання фазозсувної маски для селекції вищих мод хвилеводного резонатора

стр. 87-91

   В.В. Маслов
   Пошук і створення нових активних середовищ для лазерів на фарбниках в ІРЕ НАН України

стр. 92-98

   Д.М.Тішко, Т.В.Тішко, В.П.Титар, Ю.О.Заднепровський, О.С.Купрін, І.О. Згода
   Застосування цифрового голографічного интерфернційного мікроскопу для дослідження тонких плівок

стр. 99-102

   Б. Г. Ємець
   Збільшення вмісту вільного повітря у воді, що підлягла опроміненню міліметровими хвилями

стр. 103-106


В номері знаходиться: 20 робіт