Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 712   О.И. Баскаків, В.В. Ілюшин, Е.А. Олексіїв
   Міліметровий обертальний спектр нижніх збуджених коливальних станів молекули CH3CF2CI

стр. 3-9

   Л.М. Атрошенко, М.М. Горобець, Л.П. Сафронова
   Комплексна діелектрична проникність дисперсних гетерогенних систем і їх компонент

стр. 8-16

   Л.М. Атрошенко, М.М. Горобець, Л.П. Сафронова
   Метод визначення діелектричної проникності, об'ємних характеристик і гідратації компонент водних растворів

стр. 17-20

   В.А. Катріч, Д.В. Майборода, С.А. Погарській, И.И. Саприкін
   Багатофункціональний вимірювальний комплекс для дослідження характеристик метало-диэлектричних структур

стр. 21-24

   С.Л. Берднік
   Випромінювання електромагнітних хвиль системою поперечних і подовжніх щілин в широкій стінці прямокутного хвильоводу

стр. 25-29

   А.В. Ксендзук
   Оптимальна обробка стохастичних полів в МПРСА

стр. 30-32

   С.М. Куліш, О.Ю. Каган
   Телеметричні методи, пристрої і їх застосування у вертебрологии

стр. 33-36

    Е.Ю. Белогуров, В.О. Катріч, В.А. Ляшенко
   Подовжні щілисті випромінювачі, що прорізають в стінці круглого волноводу

стр. 37-41

   М.М. Горобець, А.Н. Думін, О.А. Думина
   Випромінювання нестаціонарних полів з відкритого кінця коаксіального хвилеводу із зміщеним внутрішнім провідником

стр. 42-46

   М.В. Нестеренко
   Розсіяння електромагнітних хвиль на отворі зв'язку електродинамічних об'ємів у присутності імпедансного тіла кінцевих розмірів

стр. 47-51

   Т.В. Тишко, В.П. Титарь, Д.Н. Тишко
   Застосування цифрового голографічного інтерференційного мікроскопа для дослідження тривимірної морфології червоних кліток крові человеку

стр. 52-55

   А.В. Шишкова, М.М. Горобець
   Випромінювання двомодових круглих хвилеводів, що порушуються основним і вищими модами одночасно

стр. 56-61

   В.В. Радченко
   Поглинання електромагнітної енергії дипольної антени часткове екранованим двошаровим діелектричним шаром

стр. 62-66

   В.А. Катріч, Ф.С. Новохатский
   Інтегральне представлення функції Гріна для рівняння Гельмгольца в плоскопаралельному, прямокутному хвилеводі і резонаторі

стр. 67-70

   А.А. Булгакова, М.М. Горобець, В.А. Катріч, В.А. Лященко
   Особливості формування діаграм спрямованості плоских антенних решіток

стр. 71-75

   Б.А. Півнів, А.Ю. Бутрым
   Моделювання голографічного радара з дискретною і безперервною апертурою

стр. 76-79

   Хе Ши, С.К. Катенев, С.Н. Шульга
   Вплив радіусу пролітного каналу періодичного діафрагмованого круглого хвилеводу на взаємну трансформацію власних модов

стр. 80-83

   М.С. Антюфеева
   Аналітичні рішення в тимчасовій області для електромагнітних полів в резонаторі з дебаевской средой

стр. 84-90

   Джин Юний, Б.А. Півнів, А.Ю. Бутрым
   Звичайно-різницева схема в тимчасовій області і аналітичне рішення рівняння Клейна-Гордона

стр. 91-94

   В.А. Дорошенко, О.Г. Литвинова
   Дифракція електромагнітних хвиль на резистиному незамкнутому конусі

стр. 95-99

   А.П. Волченко
   Про експериментальне обгрунтування спеціальної теорії відносності

стр. 100-110

   Э.Д. Прохоров
   Імпедансні характеристики спільно працюючих діодів з ОДП

стр. 111-114

   Э.Д. Прохоров, А.В. Дядченко, Н.Е. Полянский
   Малопотужні GaAs-діоди Ганна для генераторів мм-діапазону

стр. 115-118

   О.В. Боцула, Э.Д. Прохоров
   До питання моделювання напівпровідникових структур з тунельними контактами

стр. 119-122

   Д.В. Павленко, Э.Д. Прохоров
   Спектри коливань струму діодів Ганна з ударною іонізацією в рухомих доменах

стр. 123-126

   Б.Г. Емец
   Стимулювання електромагнітними хвилями зміни розмірів газових включень в рідину

стр. 127-131


В номері знаходиться: 26 робіт